chart-gb23933dcf_1920

Studii de Piață

Managerii companiilor doresc să adopte decizii și soluții  care pot fi implementate ușor și care să afie cât mai apropiate de rezultatele așteptate. Conștienți de responsabilitatea socială a fiecărei companii managerii multor companii doresc să ȋnțeleagă mediul social ȋn care ei ȋși desfășoară activitatea.

Pentru o cercetare amplă și corecta calitativă și catitativă este nevoie de:

  • 1Acoperire națională
  • 2Angajați cu experiență
  • 3Softuri specifice
  • 4Analize și rapoarte de ȋnalt nivel.

In echipa CCSCC

se regăsesc specialiști din sociologie, economie, psihologie,  politologie și comunicare.

Pentru a asigura acuratețea datelor colectate și calitatea tuturor serviciilor de call center oferite, compania noastră a finalizat un program investițional de 50 000 de euro, reprezentând posturi de lucru profesionale, servere securizate, canale de telefonie și internet dedicate. Pentru colectarea de date, inclusiv cele care stau la baza unor analize sociale si politice, sunt utilizate softuri specifice care asigură acoperire națională a subiecților. Subiecții sunt intervievați prin telefon, utilizând ȋn acest scop telefoane din categoria telefoanelor cu caracter public, din rețelele fixe sau mobile.