people-g1850304d6_1920

Colectare de Creanțe

Centrul de Cercetări și Studii Calitative și Cantitative oferă un proces ușor și eficient de colectare a sumelor utilizând echipamente, metode și personal calificat.

Personalul nostru

beneficiază de pregătire continuă pentru a acorda cel mai potrivit suport activității companiei dumneavoastră pentru:

Îmbunătățirea cash flow ului

Maximizarea procesului de colectare a creanțelor

Reducerea cheltuielilor aferente procesului de colectare a creanțelor

Scăderea sumelor restante

Îmbunătățirea comunicării cu clienții

Furnizarea unei soluții alternative de plată pentru sumele restante

Centrul de Cercetări și Studii Calitative și Cantitative

ȋnțelege importanța:

De a fi organizat. Pentru orice companie este important să păstreze date corecte și complete despre angajați.

De a fi profesionist.

De a fi insistent și tenace.