Strength

Efficency

Improvement

Support

Colectare de Creanţ$

Colectarea datoriilor restante de la clienţii companiei dumneavoastră este vitală pentru rentabilitatea afacerii companiei dumneavoastră, dar poate fi consumatoare de timp şi resurse.

Centrul de Cercetări și Studii Calitative și Cantitativeoferă un proces ușor și eficient de colectare a sumelor utilizând echipamente, metode și personal calificat.

Personalul nostru beneficiază de pregătire continuă pentru a acorda cel mai potrivit suport activității companiei dumneavoastră pentru:

  • ȋmbunătățirea cash flow ului,
  • maximizarea procesului de colectare a creanțelor,
  • reducerea cheltuielilor aferente procesului de colectare a creanțelor,
  • scăderea sumelor restante,
  • ȋmbunătățirea comunicării cu clienții,
  • furnizarea unei soluții alternative de plată pentru sumele restante.

Centrul de Cercetări și Studii Calitative și Cantitativeȋnțelege importanța:

  • De a fi organizat. Pentru orice companie este important să păstreze date corecte și complete despre angajați.
  • De a fi profesionist.
  • De a acorda prezumția de nevinovăție. Sunt situații ȋn care din diverse neȋnțelegeri clientul a ajuns ȋn categoria de rău platnic, mai ales dacă clientul a avut o conduit potrivită până ȋn acel moment.
  • De a fi insistent și tenace.

Există diverse procese și tehnici care sunt utilizate de Centrul de Cercetări și Studii Calitative și Cantitativepentru colectarea creanțelor.

Cel mai important aspect ȋn colaborarea cu Centrul de Cercetări și Studii Calitative și Cantitativeeste legat de modalitatea ȋn care se minimizează costurile, se optimizează cash flow ul companiei și se ȋmbunătățește relația generală de afaceri cu clienții.

Centrul de Cercetări și Studii Calitative și Cantitativeeste o companie de servicii externalizate pentru afaceri care furnizează servicii de colectare eficientă a creanțelor restante, ȋn limita constrângerilor dumneavoastră bugetare.