Strength

Efficency

Improvement

Support

Politica anti-mită a CCSCC

Introducere

Încrederea de care CCSCC beneficiază din partea clienţilor săi reprezintă unul din avantajele sale cheie. Este nevoie de un efort colectiv pentru a ne asigura că facem tot ce ne stă în putinţă pentru a proteja acest avantaj. Una din modalităţile prin care putem face acest lucru este prin respectarea strictă a tuturor legilor şi ordonanţelor.

Actele de corupţie expune CCSCC şi pe angajaţii săi la risc de acuzare, amenzi, interzicere de a gestiona afaceri şi alte penalităţi. Acestea sunt de asemenea contrare convingerilor noastre.

CCSCC prezintă toleranţă zero faţă de mită şi corupţie.

Acţionarii, managementul şi angajaţii se dedică acestor principii. Trebuie să depunem un efort colectiv pentru a ne asigura că reputaţia CCSCC rămâne puternică în continuare.


Politica anti-mită a CCSCC

A. Scopul acestei Politici

Scopul acestei Politici este de a stabili standarde de comportament care minimalizează riscul de mită pentru CCSCC. Orice persoană care e angajat de, sau oferă servicii pentru CCSCC trebuie să respecte această Politică.

Intermediarii sau alţi parteneri contractuali trebuie să se comporte într-un mod etic şi este posibil să li se solicite să respecte această Politică în toate afacerile lor cu şi pentru CCSCC.

Orice încălcare a acestei Politici, sau a oricărei procedură care o implementează, va fi considerată drept serioasă de către CCSCC şi poate rezulta în acţiuni disciplinare, inclusiv concedierea şi raportarea către autorităţile competente. Supunerea la această Politică vă va ajuta să vă protejaţi de nenumărate amenzi şi eventuale condamnări la închisoare, dar va proteja şi CCSCC de posibile amenzi şi de deteriorarea considerabilă a imaginii sale.

B. Ce înseamnă Mită şi Corupţie ?

Mita este :

promiterea, oferirea, efectuarea, solicitarea sau acceptarea fie direct sau printr-o terţă parte

ORICĂRUI AVANTAJ

pentru a induce sau pentru a răsplăti, comportament neadecvat (ilegal, imoral sau o încălcare de reponsabilităţi).

Chiar dacă o mită e refuzată sau nu are efectul scontat, reprezintă tot mită.


Avantajele pot fi de ordin financiar sau non-financiar şi pot include după cum urmează :

-         bani;

-         împrumuturi;

-         donaţii (inclusive donaţii caritabile) ;

-         o primă de afacere;

-         contracte de muncă;

-         contracte de consultanţă;

-         tratament preferenţial;

-         informaţii confidenţiale;

-         cadouri şi ospitalitate;

-         vacanţe;

-         orice alt avantaj sau beneficiu care are ca scop, sau este perceput ca prezentând valoare pentru beneficiar sau pentru altă persoană (de ex. o rudă sau un prieten al beneficiarului).

Comportamentul nepotrivit se defineşte drept comportament care e ilegal, imoral sau o încălcare de responsabilităţi. Comportamentul imoral reprezintă comportament care, deşi nu e ilegal, nu este comportament “corect” , dupa cum se aşteaptă din partea unui angajat al CCSCC sau din partea unei terţe părţi.

Încercarea de mituire ar putea fi comisă de :

-         orice angajat al CCSCC indiferent de vechimea în muncă sau de poziţie oriunde în lume;

sau

-         orice altă persoană care execută servicii în numele CCSCC.

Încercarea de mituire ar putea fi comisă atăt în sectorul privat, cât şi în sectorul public.


C. Politici ale CCSCC

1.  Oferirea şi primirea de mită

CCSCC are o politică de toleranţă zero în ceea ce priveşte mita, astfel :

-         Angajaţii, inclusiv muncitorii din agenţii şi subcontractorii nu trebuie să promită niciodată, să ofere sau să dea mită;

-         Aceştia nu trebuie să solicite sau să accepte niciodată mită;

-         Niciun angajat nu va fi retrogradat, penalizat şi nu va suferi nicio altă consecinţă adversă pentru că a refuzat să plătească sau să ia mită, chiar dacă refuzul a rezultat în pierderea unui client de către CCSCC;

-         Toţi angajaţii trebuie să adere la standardele CCSCC.  

2.  Politica cu privire la Cadouri şi Ospitalitate

Politica noastră cu privire la Cadouri şi Ospitalitate reglementează oferirea şi primirea de cadouri, ospitalitatea/divertismentul, donaţiile caritabile şi sponsorizările.

Conflicte de Interese

Angajaţii CCSCC trebuie să se poarte în aşa fel încât să evite conflictele de interese. Exemple de situaţii care trebuie evitate sunt :

-         Aranjamente personale ca bunuri şi servicii să fie furnizate pentru uz personal folosind facilităţile de cumpărare ale CCSCC;

-         Aranjamente personale pentru folosirea reducerilor (excepţie fiind cazurile când acest lucru a fost negociat în mod oficial de CCSCC ca beneficiu al personalului şi a fost prezentat ca fiind general valabil pentru toţi angajaţii) ; şi


-         Plăţi primite din terţe părţi pentru a efectua un serviciu care reprezintă parte integrantă a răspunderilor oficiale ale angajatului (de exemplu, bani pentru a participa la un interviu sau taxă pentru a ţine un discurs) , exceptând cazul când acestea au fost aprobate de către şeful direct al angajatului , iar plata este transferată direct către compania CCSCC ce a angajat angajatul.

Adiţional :

-         Un angajat al cărui rol implică negocierea sau autorizarea unui contract cu o terţă parte trebuie să declare imediat orice deţinere de acţiuni la acea terţă companie sau la compania care deţine acea companie, sucursale sau companii asociate, exceptând cazul în care acţiunile sunt deţinute la o companie listată la bursă şi unde acţiunile deţinute reprezintă mai puţin de 5

% din capitalul social subscris.

-         Angajaţii nu pot autoriza plata de fonduri ale companiei către nicio companie externă sau caritate la care sunt administratori, membri ai consiliului de administraţie, membri ai unui comitet de conducere; 

-         Deciziile de afaceri, mai ales întâlnirile şi plasarea de contracte, nu trebuie influenţate de vreo relaţie personală , de familie sau de orice alt fel, sau de apartenenţă la vreo asociaţie socială, religioasă, politică la care aderarea se face doar pe bază de plată, alegere sau jurământ de loialitate şi păstrare de secrete.

Atitudine în afaceri şi Contacte

Toate contactele cu oficiali publici şi cu persoane fizice şi companii trebuie să fie deschise şi transparente şi purtate într-un mod potrivit si exact. Acest lucru ne va asigura că nu vor avea loc încercări de mituire şi corupţie şi va garanta de asemenea evitarea oricărei impresii sau sugestii de activitate necorespunzătoare.

4.1  Oficiali Publici

Orice contact cu Oficialii Publici poate reprezenta o chestiune extrem de sensibilă. Un Oficial Public poate fi orice persoană care deţine orice poziţie legislativă,


exeutivă, administrativă sau juridică în stat, fie la nivel naţional sau internaţional şi fie că e la nivel guvernamental local sau central. Aceştia pot fi :

-         Numiţi sau aleşi;

-         Permanenţi sau temporari;

-         Plătiţi sau neplătiţi;

-         Cu orice vechime sau funcţie;

-         Un angajat al unei entităţi controlate sau deţinute de govern (de ex întreprinderi deţinute de stat) ;

-         Un membru sau o persoană care deţine o funcţie într-un partid politic;

-         Un candidat la funcţii publice;

-         O persoană care exercită o funcţie publică pentru sau în numele sau în cadrul oricărei ţări; sau

-         Un angajat al unei organizaţii publice internaţionale.

Orice ofertă de avantaje către un oficial public în scopul obţinerii sau perpetuării unei afeceri trebuie tratată drept mită, chiar dacă nu a existat niciun scop nepotrivit

în spatele ofertei. Astfel, este important să se acorde o grijă deosebită când vine vorba de relaţiile cu oficiali publici.

Dacă aveţi orice dubiu dacă un avantaj ar putea fi considerat mită, ar trebui să vă contactaţi seful direct şi managerul general al companiei locale sau pe CCSCC.

4.2  Plăţi de Facilitare

O plată de facilitare reprezintă o plată făcută către un oficial pentru a asigura sau a accelera efectuarea unei procedure sau acţiuni necesare la care cel care plăteşte plata de facilitare are un drept legal, precum obţinerea unui permis, licenţă, viză etc (cunoscute de asemenea drept “bacşiş”).

Plăţile de facilitare sunt mite, ilegale si nu sunt niciodată acceptabile.


Totuşi, dacă vi se solicită să efectuaţi o asemenea plată şi vă simţiţi în pericol de a fi rănit fizic sau există un risc real la adresa siguranţei dvs. dacă refuzaţi să efectuaţi o asemenea plată, ar trebui să efectuaţi plata, iar apoi să raportaţi acest lucru cât se poate de repede către şeful dvs. direct şi managementul local, care trebuie apoi să contacteze CCSCC  .

Chiar dacă în ultimă instanţă reuşiţi să evitaţi efectuarea plăţii, trebuie totuşi să vă anunţaţi şeful direct de aceasă solicitare, pentru a putea idenfica pentru viitor unde s-au constatat probleme de acest fel.

Dacă nu sunteţi sigur dacă o plată ar trebui sau nu făcută, trebuie să vă contactaţi şeful direct şi managementul local sau CCSCC  .

4.3. Agenţi, Intermediari şi Alţi Parteneri de Afaceri

CCSCC poate să fie tras la răspundere pentru acţiunile agenţilor, intermediarilor şi altor parteneri de afaceri (inclusiv furnizori şi subcontractori), astfel :

-         CCSCC lucrează doar cu acei agenţi, intermediari şi alţi parteneri de afaceri care au fost aprobaţi de către managementul local;

-         În cazul în care nu sunteţi siguri dacă o terţă parte a fost aprobată de către managementul local, trebuie să vă contactaţi şeful direct;

-         Orice remuneraţie plătită către agenţi sau către alţi parteneri de afaceri ce acţionează în numele CCSCC trebuie să fie în concordanţă cu serviciile oferite (lucru care trebuie stabilit într-un mod cât mai obiectiv) ; şi

-         Plăţile nu trebuie efectuate niciodată în cash, trebuie efectuate prin canale de bună credinţă şi nu trebuie efectuate niciodată prin conturi de deposit offshore.

Anexa 2 conţine câteva semnale de alarmă care ar putea indica un risc de mituire în relaţie cu terţe părţi precum agenţi, intermediari şi furnizori.


5. Conturi şi Dosare Financiare

Politica CCSCC este să păstreze registre transparente şi corecte, dosare şi raportări financiare transparente în cadrul tuturor unităţilor sale şi pentru toate terţele părţi care lucrează în numele CCSCC.

6. Raportarea Suspiciunilor

Dacă aveţi la cunoştinţă că a avut loc un act de mituire sau corupţie sau dacă suspectaţi că acest lucru s-a întâmplat sau s-ar putea întâmpla, oriunde în cadrul

(sau în legătură cu) CCSCC , trebuie să raportaţi imediat acest lucru către :

-         Şeful direct şi managementul local;

-         Funcţionarul însărcinat cu această responsabilitate;

-         CCSCC   dacă şeful dvs. Direct sau managementul local nu poate fi contactat sau nu poate rezolva chestiunea.

CCSCC îşi ia angajamentul să se asigure că angajaţii pot să îşi raporteze suspiciunile într-un mediu de încredere completă. Toate raportările sunt luate foarte în serios şi vor fi investigate cu maximă seriozitate; răzbunarea, sub orice formă, impotriva unui angajat care a raportat o fraudă este strict interzisă.

Trebuie de asemenea să vă contactaţi managementul local sau CCSCC   în cazul în care aveţi orice întrebări generale despre această Politică, sau despre felul în care se aplică regulile în direferite circumstanţe.

7. Contacte

Dacă aveţi orice fel de întrebări, motive de îngrijorare sau curiozităţi despre mită şi corupţie, solicitări pentru o instruire de specialitate suplimentară sau nu sunteţi sigur cum ar trebui să fie aplicată această Politică într-o situaţie dată, vă rugăm


contactaţi :

Foia Ardelean Cosmina Ioana

Tel: 0722203730

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

D. Detaliile Documentului

Intră în vigoare de la : 17 Martie 2013

E. Rezumatul Punctelor Cheie

Politica CCSCC

è CCSCC are o toleranţă zero strictă cu privire la mită şi corupţie.

Mita este :

promiterea, oferirea, efectuarea, solicitarea sau acceptarea fie direct sau printr-o terţă parte

ORICĂRUI AVANTAJ

pentru a induce sau pentru a răsplăti, comportament neadecvat (ilegal, imoral sau o încălcare de reponsabilităţi).

Chiar dacă o mită e refuzată sau nu are efectul scontat, reprezintă tot mită.

èMita şi corupţia pot implica oficiali publici, dar pot de asemenea să aibă loc exclusiv între întreprinderi private şi indivizi.


Consecinţe

èMita şi corupţia sunt luate foarte în serios şi în multe locuri se pedepsesc penal, aducând cu sine pedepse severe.

èMita şi corupţia aduc prejudicii reputaţiei companiei şi poziţiei sale pe piaţă şi reprezintă astfel o ameninţare pentru succesul CCSCC.

èMita şi corupţia reprezintă de asemenea chestiuni disciplinare serioase pentru cei angajaţi de CCSCC sau cei care acţionează în numele CCSCC

Group.

NU UITAŢI

èDacă aveţi orice fel de dubii în legătură cu ceva ce dvs sau o altă persoană (ce face sau nu face parte din CCSCC) a spus sau a făcut (sau va face), discutaţi cu şeful dvs. direct, cu persoana împuternicită sau cu managementul local sau cu CCSCC   cât se poate de repede.

èAr trebui de asemenea să evitaţi să daţi impresia unei încercări de mituire sau de corupţie – luaţi în considerare felul în care ceea ce spuneţi şi faceţi e perceput de către ceilalţi.

Întrebaţi-vă- ar puteaaceastă plată sau această activitate să aducă prejudiciireputaţiei CCSCC dacă ar fi făcută publică ?

Dacă aveţi la cunoştinţă că a avut loc un act de mituire sau de corupţie, sau aveţi orice fel de suspiciuni că a avut loc sau că ar putea avea loc, oriunde în cadrul (sau în legătură cu) CCSCC, ar trebui să vă adresaţi şefului dvs. direct, persoanei responsabile de aceste sarcini sau managementului local sau către CCSCC   cu prima ocazie astfel încât orice posibilă activitate nepotrivită să poată fi investigată în cel mai scurt timp posibil.


Anexa 1 - De ce să respectăm Politica ?

Respectarea acestei Politici şi a tuturor legilor aplicabile contra mitei şi contra corupţiei este esenţială atât pentru protejarea dvs, cât şi pentru protejarea CCSCC. Există multe motive pentru care această politică trebuie respectată :

-         Principiile companiei : mita şi corupţia sunt concepte complet opuseprincipiilor CCSCC de dezvoltare continuă, standarde de neegalat şi comportament onest şi corect în orice moment. Respectarea acestei Politici este vitală pentru a menţine aceste principii.

-         Reputaţia: imaginea, clientela şi poziţia de piaţă pot fi uşor afectate sauchiar distruse de către orice încălcare a legii sau a acestei Politici. O astfel de încălcare ar submina de asemenea încrederea şi relaţiile pe care CCSCC le-a construit pe piaţă alături de clienţii săi şi de alţi mandatari.

-         Obligaţii legale: din punct de vedere legal, CCSCC va comite oilegalitate dacă nu va lua măsurile necesare pentru a preveni mita şi corupţia cauzate de orice persoană care acţionează sau efectuează servicii în numele său.

-         Sancţiuni penale: în majoritatea ţărilor, mita şi corupţia se pedepsesc penal.Încălcări pot să se producă chiar şi când în străinătate au loc acţiuni legate de o abatere. Beneficiile obţinute din mită/corupţie pot de asemenea să fie confiscate.

-         Sancţiuni civile: în multe jurisdicţii cei care au suferit pierderi sau aupierdut afaceri ca rezultat al mitei şi corupţiei pot să ceară compensări pentru pierderile cauzate.

-         Investigaţii: Investigaţiile cu privire la posibile abateri pot să solicite uninterval de timp considerabil din partea managementului şi a companiei, pot fi foarte stresante pentru personal şi să atragă publicitate negativă. Aflarea sub investigare şi apărarea acţiunilor prezentate de moderatori şi procurori este de asemenea foarte scumpă , nu doar în ceea ce priveşte timpul, dar şi în


ceea ce priveşte cheltuielile legale şi nu numai, toate acestea aducând prejudicii afacerilor CCSCC.

-         Acţiuni disciplinare: încălcările legii şi/ sau ale acestei Politici vor fi tratatedrept încălcări disciplinare grave de către CCSCC şi pot avea ca rezultat mustrări, suspendări şi/ sau concediere. Dacă un partener de afaceri nu respectă această Politică, CCSCC poate lua în considerare încheierea acelei relaţii de afaceri atunci când are dreptul să ia această decizie.

Respectarea acestei politici nu reprezintă o chestiune de interes doar pentru CCSCC. Dacă vă implicaţi în orice fel într-un act de corupţie, veţi răspunde individual, inclusiv prin închisoare şi amenzi.


Anexa 2 - Semnale de Alarmă

Semnale de alarmă care pot indica un risc în ceea ce priveşte relaţiile cu agenţi şi cu terţe părţi:

-         Comisioane neobişnuit de mari şi caracteristici neobişnuite ale plăţilor;

-         Terţe părţi despre care nu deţinem multe informaţii, de ex. cele care au o istorie comercială incertă, ce oferă informaţii foarte limitate sau care nu oferă deloc informaţii cu privire la companie (cum ar fi companii create într-o jurisdicţie unde detaliile corporative despre acţionari, directori etc nu pot fi accesate public), sau companii recent create;

-         Terţe părţi care par necalificate sau cu prea puţin personal sau sunt specificate sau recomandate de către oficiali ai guvernului;

-         Instanţe repetate sau excessive de oferiri de cadouri şi ospitalitate;

-         Solicitări de acoperire a unor cheltuieli neobişnuit de mari, sau cheltuieli ale asociaţilor sau membri ai familiei;

-         Ospitalitate care nu are nicio legătură legitimă cu promovarea sau demonstrarea de produse sau servicii;

-         O istorie de percepţie a corupţiei în ţara în cauză; sau

-         Plăţi către/ de la oficiali publici sau indivizi care pot fi expuşi politic.